Anaerobní lepidla

Anaerobní lepidla

Anaerobní lepidla jsou jednosložkové tekuté hmoty na bázi metakrylátové pryskyřice, které vytvrzujípři zamezení přístupu vzduchu a při styku s kovem, který působí jako katalyzátor. Tekutý stav umožňuje dokonalý styk s povrchem, kde kapalina vnikne do všech nerovností a následně v nich vytvrdne. Tím se pevnost spoje ještě zvýší. Tyto vynikající vlastnosti předurčují využití těchto látek v průmyslu a opravárenství na zajišťování, spojování a těsnění spojů kov na kov. Anaerobní lepidla jsou trvale odolná vibracím, dynamickému namáhání, tlakům, teplotám a většímu spektru chemických látek.

Druhy použití:

 • Zajišťování a těsnění šroubových spojů
 • Těsnění a zajišťování trubkových závitových spojů
 • Upevňování válcových spojů
 • Těsnění dělících rovin strojů a zařízení, přírubová těsnění
 • Impregnace odlitků

Více informací o produktech v katalogu Anaerobní lepidla.

9 položek celkem

Cena

149450
1149450
AC64 - aktivátor pro anaerobní lepidla a tmely
od 180,29 Kč včetně DPH
od 149 Kč

Univerzální aktivátor pro anaerobní lepidla a tmely. Urychluje vytvrzení na pasivních materiálech (hliník a jeho slitiny, nerez ocel, chrom, cín, nikl, zinek), včetně...

Kód: 502/18
IA 101 - Nízkopevnostní rozebíratelné zajišťování šroubových spojů
Novinka
od 544,50 Kč včetně DPH
od 450 Kč

IA 101 je jednosložkové anaerobní středně viskózní lepidlo. Je nízkopevnostní, používá se k zajištění závitů všech velikostí které je nutno často...

Kód: 469/50
IA 103 - Středněpevnostní rozebíratelné zajišťování šroubových spojů
od 211,75 Kč včetně DPH
od 175 Kč

Středněpevnostní zajišťování šroubů s rychlým vytvrzením, vhodné i na zaolejované povrchy. Konzervační olej tolerující univerzální produkt pro všeobecné použití ve výrobě a...

Kód: 414/10
IA 105 - Vysokopevnostní zajišťování šroubových spojů
od 211,75 Kč včetně DPH
od 175 Kč

Lepidlo k vysokopevnostnímu zajišťování šroubových spojů.  IA 105 je jednosložkové anaerobní středně viskózní lepidlo. Má vysokopevnostní charakteristiku a používá se na...

Kód: 411/10
IA 107 - Penetrační zajištění šroubových spojů a lepení mikrotrhlin
od 211,75 Kč včetně DPH
od 175 Kč

IA 107 je jednosložkové anaerobní nízkoviskózní lepidlo určené k zajištění již utažených závitových spojů kapilárním způsobem a na utěsnění vlasových...

Kód: 466/10
ia 207
od 544,50 Kč včetně DPH
od 450 Kč

IA 207 je thixotropní jednosložkový anaerobní tmel, určený pro zajišťování a těsnění trubkových závitů. Uvolnění spojů kmitáním je vyloučeno. Po úplném vytvrzení odolává...

Kód: 618/50
IA 209 - Anaerobní plošné těsnění
od 544,50 Kč včetně DPH
od 450 Kč

Anaerobní plošné tekuté těsnění vytvrzující v houževnatou hmotu. Speciálně vyvinuté pro hliníkové plochy, kde vytvrzuje i bez použití primeru. Dokonale těsní i na nerovných,...

Kód: 472/50
IA 303-015 - Upevňování válcových dílů (lepení ložisek) do spáry 0,15 mm
od 211,75 Kč včetně DPH
od 175 Kč

Vysokopevnostní spojování válcových dílů do spáry 0,15 mm. IA 303-015 je jednosložkové anaerobní lepidlo střední viskozity. Zajišťuje zvláště vysokopevnostní spojení suvných a...

Kód: 429/10
IA 303-03 - Upevňování válcových dílů (lepení ložisek) do spáry 0,3 mm
od 211,75 Kč včetně DPH
od 175 Kč

Vysokopevnostní spojování válcových dílů do spáry 0,3 mm. IA 303-03 je jednosložkové vysokopevnostní anaerobní lepidlo střední viskozity. Zajišťuje zvláště vysokopevnostní...

Kód: 408/10

Oblasti využití anaerobních lepidel

 • Automobilový průmysl
 • Elektrotechnika a elektronika
 • Strojírenský průmysl - výroba
 • Výroba motorů a převodových soustrojí
 • Opravárenství - údržba
 • Železniční stroje a zařízení
 • Hydraulické rozvody - vzduchotechnika
 • Energetika

SPOJOVÁNÍ TYPU NÁBOJ ­HŘÍDEL

Základním účelem spojení je zajistit přenos síly z hřídele axiálně nebo tangenciálně na náboj a opačně. V praxi používané základní spojení je třením, tvarem nebo svářením a pájením.

Použití lepidel jednoduchým způsobem řeší problémy klasických spojení. Lepidlo je zde použito jako konstrukční prvek. Tekutá konzistence zajišťuje vyplnění všech nerovností ve spáře, kterou zcela zaplní. Tím dojde ke 100% styku obou povrchů. Použití lepidla významnou měrou snižuje náročnost výroby (opracování povrchu), zjednodušuje montáž a urychluje výrobu. Snižuje se hlučnost a zvyšuje životnost zařízení.

Technika lepení je výhodnější i ve srovnání spojení natahováním za tepla, kde k přenosu kroutícího momentu se i tady využívá pouze tření. Třecí plocha pro přenos síly se pohybuje mezi 25 - 30 %. Někdy je výhodné tyto metody kombinovat. Spojení lisování za tepla při použití lepidla se používá tam, kde se předpokládá extrémní přenos kroutícího momentu.

Techniku lepení můžeme úspěšně využít v kombinaci u již standardně vyrobených spojení (klín, drážkování, čep apod.). Touto kombinací se značně zvýší přenos kroutícího momentu a odstraní se opotřebení standardního zajištění.

Při spojování materiálů technologií lepením je nutno počítat s faktory, které mají vliv na celkový výsledek. Mezi ty, které můžeme ovlivnit patří velikost spáry, drsnost povrchu,
provozní teplota, lepená plocha, působení sil, způsob vytvrzení lepidla a někdy druh materiálu.

Velikost spáry má vliv na celkovou pevnost pokud její velikost překračuje optimální rozměr, který je mezi 0,03 - 0,05 mm. V tomto rozsahu vykazují lepidla RiteLok maximální
stanovenou pevnost. Oproti lisování, kde se vyžaduje minimální hloubka drsnosti, pro lepení je ideální drsnost mezi 10 - 35 mm. Tím se ušetří za nákladné mechanické opracování povrchu.

Největší pevnosti dosahují lepidla RiteLok při teplotě 20 °C. Zvyšující teplota snižuje pevnost ve spoji. Obecně platí, že při maximální teplotě dle technických listů mají lepidla ještě 20 - 50% pevnosti.

Způsob vytvrzení rovněž ovlivňuje pevnost spoje. Vytvrzení pomocí aktivátorů lehce snižuje maximální pevnost naproti vytvrzení teplem pevnost mírně zvýší. RiteLok anaerobní lepidla umožňují spojování různorodých materiálů, ale velkou měrou zde působí různé adhezní síly, které je třeba vzít v úvahu. Minimálně negativně působí povrch kovů (ocel, nerez) více neželezné kovy a zásadně umělé hmoty. Zvýšenou měrou může ovlivnit adhezní síly oxidace povrchů.

Příprava povrchu je vždy rozhodující faktor pro dokonalý výsledek. Spojovaný povrch je nutno nejdříve očistit od hrubé nečistoty a mastnoty. Následuje zdrsnění, pokud není dané z výroby. Finálního odmaštění dosáhnete použitím odmašťovače S 1950. Po jeho vyprchání je povrch připraven na aplikaci lepidla.

Tradiční metody nahrazené Impact Adhesive systémem.

 • Spojování tlakem: Náročná příprava povrchu - zvýšené výrobní náklady, obtížně demontovatelné, možnost koroze ve spoji, velké pnutí - může dojít k selhání spoje, speciální nářadí
 • Zajištění šroubem: Nízký přenos síly, rychlé opotřebení, malá spolehlivost, složitá montáž
 • Zajištění klínem: Zvýšené výrobní náklady, přesná a složitá výroba, nevyváženost při vysokých otáčkách
 • Drážkování: Speciální výrobní zařízení, vysoké výrobní náklady, náchylný k opotřebení, možnost vzniku koroze
 • Pájení a sváření: Lze spojovat pouze stejnorodé materiály, deformace při spojování vlivem vysokých teplot, obzvlášť obtížně demontovatelné

Impact Adhesive řešení

Všechny tyto tradiční metody lze nahradit jedinou.

 • Jednoduchá montáž
 • Snadná aplikace lepidla
 • 100% spojení
 • Vysoký přenos síly a momentu
 • Rovnoměrné zatížení spoje
 • Spoj bez koroze
 • Vysoká schopnost vyplnění spáry
 • Vytváří utěsněný spoj
 • Snadno demontovatelný
 • Urychluje a zjednodušuje výrobu
 • Nevyžaduje speciální nářadí a montáž probíhá bez pnutí

Dostatečný sortiment lepidel Impact Adhesive pro spojování typu náboj/hřídel umožňuje vybrat optimální produkt.

TĚSNĚNÍ A ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITOVÝCH SPOJŮ

Důvodem selhávání šroubových spojů a snížení síly spoje je uvolnění a vytočení šroubu. Příčinou je dynamické namáhání a zatížování spojů (osové přetížení, teplotní roztažnost, vibrace, nárazy atd.).

Šroubové spoje lze proti selhání zajistit výrobky Impact Adhesive - zajišťování a těsnění šroubových spojů. Jednoduchá metoda umožňuje závitové spoje pojistit proti samovolnému uvolnění a zároveň spoj utěsnit proti průniku široké škály průmyslových kapalin a plynů.

Zásady úspěšného použití

Příprava povrchu: Spojovací materiál musí být čistý, suchý a odmaštěný. Protože tuto podmínku není možné v praxi vždy dodržet, byl vyvinut produkt IA 103, který je tolerantní
na lehce zaolejované povrchy, které zásadním způsobem neovlivní lepící a těsnící vlastnosti produktu. I zde platí pravidlo, že pečlivá příprava povrchu je přímo úměrná dobrému
výsledku.

Dávkování: Produkty Impact Adhesive lze dávkovat přímo z lahviček 10 ml, 50 ml a 250 ml, které jsou pro toto použití dobře uzpůsobené dávkovací špičkou. Dávkovat lze jednostranně přímo na závit spoje, buď na vnitřní, nebo vnější stranu. Produkt se nanáší kruhovým způsobem po obvodu závitu v takovém množství, aby po zatočení do konečné pozice vyplnilo lepidlo kompletně prostor mezi závity. Pro přesné dávkování při sériové výrobě je možné doporučit vhodné dávkovací zařízení, které zajistí optimální množství produktu pro každou operaci.

Jednoduchá metoda umožňuje závitové spoje pojistit proti samovolnému uvolnění a zároveň spoj utěsnit proti průniku většiny průmyslových kapalin a plynů. Některé šroubové spoje je nutno po čase demontovat, proto Impact Adhesive systém umožňuje zvolit ze tří možností:

 • Nízko pevnostní - snadno demontovatelné
 • Středně pevnostní - demontovatelné za použití síly
 • Vysoko pevnostní - nedemontovatelné

Nové Impact Adhesive metody nahrazující tradiční zajišťování šroubových spojů

Tradiční metody a jejich problémy

 • Matice: Dvě matice, větší požadavky na prostor, možnost koroze, více času pro montáž, dražší
 • Pérová podložka: Efektivně netěsní, velký sklad, může poškodit dotýkající se části
 • Nylonové vložky: Požadovaná velká kroutivá síla, malá odolnost vůči vibracím, nutnost dobrého přístupu, nelze opětovně využívat
 • Závlačka, bodový svár, vrubovaná příruba: Složitá montáž, potřeba speciálního spojovacího systému, velmi drahé

Impact Adhesive řešení:

 • Jednoduché použití, pouze jedna matice
 • Rychlé vytvrzení
 • Nízký dotahový moment
 • Bez použití speciálního nářadí
 • Vibrační odolnost
 • Lepí a zároveň těsní
 • Nekorodující spoj
 • Demontovatelné
 • Ekonomické - spojovací materiál je možné znovu použít