Vyjádření SZÚ

Vyjádření Státního zdravotního ústavu k ozonu: 

SZÚ OZON