Teflonová vazelína - M 8062

Kód: 529/0-5
Neohodnoceno
249 Kč 301,29 Kč včetně DPH
Skladem
Varianta

Jemná bílá vazelína pro mazání jemných mechanismů, ložisek, převodů, uzavíracích šoupátek, tlačítek, pantů, kladek, válečkových a řetězových drah. Ideální pro extrémní teploty ať plusové (+160°C) či mínusové (-25°C)

M 8062 je speciální Teflonové tlakovodolné mazivo a ochrana povrchu s dlouhou životností. Ideální pro extrémní teploty aplusové ( +160°C) tak mínusové (-25°C). Speciálnvyrobený, bílý, bez chuti, zneištní, zápachu a neutrální ke kovm (zvláštk nerez oceli), kde zabrauje trhavému pohybu. Vyznauje se extrémní pilnavostí (adhezní). Snáší velice dobe i

teplotní šoky, nemá bod skápnutí. Ideální pro prostedí, kde se vyžaduje absolutnhladký pohyb (bez trhání) a je nutná odolnost vůči vod, vlhkosti a kyselosti prostedí. Dobrá antikorozní ochrana. Nejvtší využití je tam, kde standardní maziva nedostaují požadovaným tlakm a opotebení.

M 8062 má vysokou odolnost na tlak (2150N) a opotebení (0,68mm). Zaruuje vrstvu
s konstantní tlouš
kou a sourodým vzhledem. Neobsahuje SILIKON.
M 8062 je hlavnuren pro aplikace v potravináském, farmaceutickém, zdravotním a zemdlském prmyslu a ve zdravotnictví, kde se používá jako velmi isté bílé mazivo. M 8062 nemá atest na pímý styk s potravinami !

M 8062 je doporuen pro mazání v istých provozech, ve vlhkých provozech, v kyselém prostedí a tam, kde se vyskytuje pára. Je sluitelný s vtšinou plast, elastomera gum. Zvláštpro materiály, které jsou ureny pro potravináské aplikace.
M 8062 zaruuje 100% využití vlastností pi teplotách –25°C až +160°C.