SiLiNOL silikonový 100 % olej - M 8032

Kód: 511/0-5
Neohodnoceno
249 Kč 301,29 Kč včetně DPH
Skladem
Varianta

Silikonové mazivo bez obsahu rozpouštědel. Vytváří tenký sourodý, vysoce přilnavý suchý film. Největší využití najde v plastikářském průmyslu jako separátor forem, textilním, potravinářském a balicím průmyslu jako čisté mazivo. Ošetřuje a impregnuje materiály a chrání je před vlhkem.

M 8032 je silikonový 100% olej (kapalina) s nízkým opotebením a extrémní odolností pro styk s vlhkým prostedím a vodou. Jeho unikátní vlastnost vytsnní vlhkosti a vody zvyšuje využití tohoto teplotna chemicky odolného maziva/oleje. Vyznauje se vysokou pilnavostí a odolností vůči mrazu. Snáší velice dobe i teplotní šoky ( - 50 až + 250°C). Vynikající antikorozní a impregnaní ochrana. 100% silikonový olej výraznsnižuje mazací cykly a tím snižuje náklady a zvyšuje užitné vlastnosti pípravku. Kompatibilní s „O“ a „X“ kroužky. Nejvtší použití je tam, kde standardní pípravky nedostaují vystaveným namáhání (otr, teplota, voda a vlhké prostedí, atd.).

M 8032 chrání ped pilnutím lepidel, vosk, olej, epoxid, barev, separátor pro vstikovací formy, apod. Má velmi vysokou teplotní odolnost + 250°C.
M 8032 má zvýšenou odolnost na tlak a opotebení pi aplikaci na plastech, guma kombinacích s kovem. Zaruuje vrstvu s konstantní tlouškou a sourodým vzhledem.  M 8032 je hlavnuren pro aplikace ve strojírenském, plastikáském, elektrotechnickém a zemdlském prmyslu, kde se používá jako velmi pilnavé, vlhkosti a vododolné mazivo.
M 8032 impregnuje materiály a tím je chrání ped vlhkem, odpuzuje vodu, zastavuje korozi, snižuje tení, istí, maže a chrání elektronické ásti. M 8032 je netoxický a bezpený na vtšinbžných povrch. M 8032 se doporuuje na místa, kde se vyžaduje absolutní istota, jako nap. ve výrobpotravin, v pivovarech, mlékárnách, pi výrobnápoj, v obecném prmyslu. M 8032 je ideální do textilního, tiskaského, balicího prmyslu a pi výrobbot. M 8032 má dobré antistatické vlastnosti a nepropouští vodu, proto je vhodný na ochranu koberc, odv, plachtoviny(plachet) ped deštm a plísním. Ošetuje gumové ásti ped povtrnostními vlivy, istí a ošetuje plastické hmoty, chrání elektro kontakty ped vlhkostí.

M 8032 je doporučen pro mazání v náročných provozech, ve vlhkých provozech, v kyselém prostředí a tam, kde se vyskytuje možnost kontaktu s vodou. Je slučitelný s většinou plastů, elastomerů a gum. M 8032 zaručuje 100% využití vlastností při teplotách –50°C až +250°C.